#ब्रेकिङ : दुबई मा एक नेपाली महिलालाइ ३ बङालि ले पिट्दै गरेको भिडियो भाइरल ! भिडियो हेरेर आफ्नो बिचार राख्नुहोस

किङ : दुबई मा एक नेपाली महिलालाइ ३ बङालि ले पिट्दै गरेको भिडियो

हेर्नुस दुबइमा एकजना नेपाली चेलिलाइ धोती सुपरभाइजरले गाडिमा बोलेको निहुमा मरणासन्न हुनेगरी कुटेको छ ।भिडियो मा चेली मुजे क्यु मारा भन्दै कराउदै छिन । महिला हेर्दा मादक पदार्थ सेवन गरेकी जस्तो पनि देखिन्छ ।आवाज तेस्तै सुनिन्छ ।।।तै पनि ३ जना पुरुष ले पिट्दै गाडिमा लगेको भिडियो कस्को भन्ने एकिन भएको छैन

यो चोरले सजाए पाउनै पर्छ , कृपाया सबैले भिडियो सेअर गरेर त्यसलाइ समाउन सहयोग गरिदिनुहोला !!!

किङ : दुबई मा एक नेपाली महिलालाइ ३ बङालि ले पिट्दै गरेको भिडियो

हेर्नुस दुबइमा एकजना नेपाली चेलिलाइ धोती सुपरभाइजरले गाडिमा बोलेको निहुमा मरणासन्न हुनेगरी कुटेको छ ।भिडियो मा चेली मुजे क्यु मारा भन्दै कराउदै छिन । महिला हेर्दा मादक पदार्थ सेवन गरेकी जस्तो पनि देखिन्छ ।आवाज तेस्तै सुनिन्छ ।।।तै पनि ३ जना पुरुष ले पिट्दै गाडिमा लगेको भिडियो कस्को भन्ने एकिन भएको छैन

यो चोरले सजाए पाउनै पर्छ , कृपाया सबैले भिडियो सेअर गरेर त्यसलाइ समाउन सहयोग गरिदिनुहोला !!!

किङ : दुबई मा एक नेपाली महिलालाइ ३ बङालि ले पिट्दै गरेको भिडियो

हेर्नुस दुबइमा एकजना नेपाली चेलिलाइ धोती सुपरभाइजरले गाडिमा बोलेको निहुमा मरणासन्न हुनेगरी कुटेको छ ।भिडियो मा चेली मुजे क्यु मारा भन्दै कराउदै छिन । महिला हेर्दा मादक पदार्थ सेवन गरेकी जस्तो पनि देखिन्छ ।आवाज तेस्तै सुनिन्छ ।।।तै पनि ३ जना पुरुष ले पिट्दै गाडिमा लगेको भिडियो कस्को भन्ने एकिन भएको छैन

यो चोरले सजाए पाउनै पर्छ , कृपाया सबैले भिडियो सेअर गरेर त्यसलाइ समाउन सहयोग गरिदिनुहोला !!!