बुटवल र पाल्पाको सिमाना मा रहेको शिद्धबाबा मन्दिरमा आज बिहान प्रकट भए साक्षात ७ मुखे सेस नाग

बुटवल र पाल्पाको सिमाना मा रहेको शिद्धबाबा मन्दिरमा आज बिहान प्रकट भए साक्षात ७ मुखे सेस नाग !दर्सन गर्नेको घुइचो ! नागलाई १/१ लाईक गरेर दर्शन गरौँ पाईकै पवित्र आत्मा मा भगवान को बास हुन्छ।। । बुटवल शिद्धबाबालाई “जय शिद्धबाबा” लेख्नुहोस्..भोलिका दिनहरु शुभ हुनेँ छन्

Siddhababa पर्यटन क्षेत्र सुरु भएको एक वनस्पति उद्यान वनस्पति उद्यान निर्माण गर्न योजना। रुपन्देही र पाल्पा सीमा क्षेत्र Siddhababa वन संसाधन क्षेत्र सय Botanic गार्डन परियोजना pancavarsiya गरेर सुरु 2 9 5 हेक्टरमा। यसको उद्देश्य बनाउन ऐतिहासिक क्षेत्र र वनस्पति संरक्षण र पर्यटन क्षेत्र। Siddhababa स्थानीय स्तर शान र बुटवल मा विकास समिति,

पाल्पा Siddhababa मन्दिर व्यवस्थापन समिति, Churiya समुदाय वन प्रयोगकर्ता समिति र समिति ramapithekasa क्षेत्र र उपभोक्ताहरु एक बगैचा बनाउने काम समन्वय छ। कलकत्ता, फारममा भारत वनस्पति उद्यान, यो बगैचा भएको छ। पवित्र Siddhababa र 1 लाख बगैचा parvaddhana बनाउन दाँत ramapithekasako ठाउँ र पर्यटकहरु सामना चुनौतीहरू फेला पुरानो मानव पुर्खा सुरु 10 लाख वर्ष

बुटवल र पाल्पाको सिमाना मा रहेको शिद्धबाबा मन्दिरमा आज बिहान प्रकट भए साक्षात ७ मुखे सेस नाग

बुटवल र पाल्पाको सिमाना मा रहेको शिद्धबाबा मन्दिरमा आज बिहान प्रकट भए साक्षात ७ मुखे सेस नाग !दर्सन गर्नेको घुइचो ! नागलाई १/१ लाईक गरेर दर्शन गरौँ पाईकै पवित्र आत्मा मा भगवान को बास हुन्छ।। । बुटवल शिद्धबाबालाई “जय शिद्धबाबा” लेख्नुहोस्..भोलिका दिनहरु शुभ हुनेँ छन्

Siddhababa पर्यटन क्षेत्र सुरु भएको एक वनस्पति उद्यान वनस्पति उद्यान निर्माण गर्न योजना। रुपन्देही र पाल्पा सीमा क्षेत्र Siddhababa वन संसाधन क्षेत्र सय Botanic गार्डन परियोजना pancavarsiya गरेर सुरु 2 9 5 हेक्टरमा।

यसको उद्देश्य बनाउन ऐतिहासिक क्षेत्र र वनस्पति संरक्षण र पर्यटन क्षेत्र। Siddhababa स्थानीय स्तर शान र बुटवल मा विकास समिति, पाल्पा Siddhababa मन्दिर व्यवस्थापन समिति, Churiya समुदाय वन प्रयोगकर्ता समिति र समिति ramapithekasa क्षेत्र र उपभोक्ताहरु एक बगैचा बनाउने काम समन्वय छ।

कलकत्ता, फारममा भारत वनस्पति उद्यान, यो बगैचा भएको छ। पवित्र Siddhababa र 1 लाख बगैचा parvaddhana बनाउन दाँत ramapithekasako ठाउँ र पर्यटकहरु सामना चुनौतीहरू फेला पुरानो मानव पुर्खा सुरु 10 लाख वर्ष

बुटवल र पाल्पाको सिमाना मा रहेको शिद्धबाबा मन्दिरमा आज बिहान प्रकट भए साक्षात ७ मुखे सेस नाग